زمان‌بندی

۱۰:۰۰-۲۳:۱۵
آقایان

شنبه

۲۰:۰۰-۲۳:۱۵
آقایان
۱۴:۰۰-۱۹:۴۵
بانوان
۱۰:۰۰-۱۳:۴۵
آقایان

یک‌شنبه

۱۰:۰۰-۲۳:۱۵
آقایان

دو‌شنبه

۲۰:۰۰-۲۳:۱۵
آقایان
۱۴:۰۰-۱۹:۴۵
بانوان
۱۰:۰۰-۱۳:۴۵
آقایان

سه‌شنبه

۱۰:۰۰-۲۳:۱۵
آقایان

چهار‌شنبه

۲۰:۰۰-۲۳:۱۵
آقایان
۱۴:۰۰-۱۹:۴۵
بانوان
۱۰:۰۰-۱۳:۴۵
آقایان

پنج‌شنبه

۱۱:۰۰-۲۲:۰۰
آقایان

جمعه و روزهای تعطیل

کلاس‌های آموزشی

آزاد

بزرگسالان

کودکان

کافه و فروشگاه

مربی‌ها

کسری روحانی
پوریا بختیاری
زانیار ابراهیمی

ایمان آرزه

محمد گرکانی

علی مقنی زاده
ساحل مایلی
یاسمن غفوری

ملیکا استکی


ارتباط با ما

سعادت‌آباد، ضلع جنوب غربی چهار راه سرو، پلاک ۶۲، واحد منفی ۲، سمت راست

ceo@boulderland.ir

شبکه‌های اجتماعی