کلاس‌های آموزشی

بزرگسالان

3280000 t

ده جلسه

2830000 t

هشت جلسه

1950000 t

چهار جلسه

630000 t

یک جلسه

کودکان زیر ۱۴ سال

3280000 t

2830000 t

ده جلسه

هشت جلسه

1950000 t

چهار جلسه

630000 t

یک جلسه

ورودی آزاد

300000 t
200000 t

ساعت ۱۴ الی ۲۳
ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴

مدت زمان استفاده از دوره‌ها: ۱ ماه

مدت زمان آموزش: ۲ ساعت

قیمت‌ها به تومان است.